תניית פטור (Disclaimer)

באתר זה מוצעים בין השאר טיפולי גוף נפש מתחום הרפואה המשלימה. הטיפולים אינם מהווים טיפול רפואי ולא תחליף לטיפול כזה. יש להם ביסוס מדעי חלקי. המטפל איננו רופא.

Scroll to top
Skip to content