גורם הנדיבות ומחסום החוכמה

גורם הנדיבות

גורם הנדיבות אומר בפשטות שככל שנעשות יותר פעולות בתחום הפיזיקה של התודעה, מתחיל להתרחש מתחת לפני השטח תהליך סמוי שמתבטא בסופו של דבר ביצירה של פעולה נדיבה.

למה הכוונה?

כדי להבין את הרעיון הזה צריך להתחיל בהבנה שהפיזיקה של התודעה מתארת איך נראית הרקמה האנושית כאשר היא מחוברת ופועלת בשיתוף פעולה. 

בניגוד לתודעת ההשרדות שבה אנו מצויים כבר אלפי דורות, הרואה בבני אדם אחרים כמתחרים על משאבים מוגבלים, הפיזיקה של התודעה מראה כיצד בני האדם יכולים למעשה ליצור את המשאבים, לכאורה “יש מאין”, כאשר הם בתודעת חיבור ושיתוף פעולה. הרעיון המופשט הזה אינו חדש, אולם בפיזיקה של התודעה הוא מקבל הסבר מעשי וכמותי, שניתן לתיאור פיזיקלי.

טרנספורמציה:

אולם הפיזיקה של התודעה אינה מספקת ידע בלבד. ככל שלומדים אותה מתחיל להתרחש שינוי טרנספורמטיבי בתודעה עצמה. היא מתארגנת מחדש בצורה של מודעות לחשיבות של שיתופי פעולה, הכרה בחוסר היעילות של מאבקי כוח, והתעוררות לאפשרויות חדשות שהתודעה הקודמת לא היתה חשופה אליהן. 

כשהתודעה מתחילה להתארגן כך, מתעוררת כאילו מעצמה תחושת בטחון קיומי שהולכת ומתגברת, ומחליפה את תודעת ההשרדות שהיתה מבוססת על אמונת חוסר. מה שנוצר במקומה היא תודעת שפע, ובמצב החדש הזה נוצרת אפשרות לנדיבות כלפי אחרים. 

למעשה, תחושת השפע הקבועה לא רק מאפשרת אלא אפילו מעודדת פעולות נדיבות, כלפי אחרים, כלפי הסביבה וכלפי העצמי. למעשה, יש הבנה חדשה שהנדיבות בעצמה משמרת את השפע. 

הגנה משימוש לרעה:

הפיזיקה החדשה היא משאב עצום של ידע הפותח אפשרויות רבות בכל תחום חיים שהוא. היא מספקת למעשה גישה למערכת ההפעלה של החיים. לאורך ההיסטוריה ידע חדש נוצל גם על ידי גורמים שעשו בו שימוש לרעה. אולם גורם הנדיבות מהווה הגנה מפני שימוש כזה בידע החדש. הידע הזה אמנם מאפשר פיתוחים בתחום המעשי (למשל, יצירת אנרגיה לא מתכלה) אולם השפעתו האמיתית על האדם היא חווייתית – היא משנה את החוויה שלו את החיים. כפי שאמרנו – היא יוצרת בו דחף לשיתופי פעולה ולנדיבות. המשמעות היא שמי שינסה להשתמש בידע הזה לרעה, לא יוכל בעצם להבינו באמת והידע האמיתי ימנע ממנו. 

מחסום החוכמה

“מחסום החוכמה” הוא גבול שעלינו לפרוץ כדי להבין באמת את הפיזיקה של התודעה. את הפיזיקה הזו אפשר אמנם ללמוד כידע “רגיל”, אבל ההשפעה האמיתית שלה היא בטרנספורמציה שהיא גורמת לתודעה של האדם ושל האנושות ככלל. השינוי הזה מתרחש כאשר גבול החוכמה נפרץ. 

פריצת הגבול מתרחשת כאירוע ספונטני, לא מכוון מראש, שמתחיל בסדרה של פעולות מופשטות, לא מודעות, שהאדם הלומד עושה תוך כדי לימוד. קשה לומר מה הן הפעולות האלה, אולם הן מתרחשות כמו גל שמתחיל מתחת לפני המים ובסופו של דבר עולה מעליהם. 

שבירת מחסום החוכמה דומה לשבירת מחסום מהירות הקול. מחסום מהירות הקול בטיסה היה גבול בלתי עביר במשך זמן רב. אולם מרגע שנפרץ לראשונה הצליחו אנשים רבים לשבור אותו בעצמם. כך יקרה גם כשמחסום החוכמה יפרץ – יווצר גל של הבנה ושינוי שיתפשט בקרב בני האדם כולם, ויהפוך את הפיזיקה של התודעה לקלה יותר ויותר להבנה. ככל שיותר אנשים ילמדו את הפיזיקה, יתרחש השינוי במהירות רבה יותר. 

כמו גורם הנדיבות, גם מחסום החוכמה מונע שימוש לרעה בידע החדש. כפי שאמרנו, ניתן להשתמש בידע עצמו לכל מטרה, אולם הדבר לא יהיה שונה משימוש בידע שהושג באמצעות הפיזיקה הניוטונית התלת מימדית. הערך המוסף של הפיזיקה של התודעה, שהוא יצירת טרנספורמציה, יעלם אם ינסו לעשות בה שימוש לרעה.